Poszukuję tego co głęboko ludzkie – każde moje poszukiwanie nastawione jest na lepsze poznanie i zgłębienie istoty człowieka. Zależy mi na poszukiwaniu związków i zależności, które inspirują do dalszego przekształcania tego, co jest doświadczane tu i teraz – w zamknięciu doczesności, otwartym jednak na rzeczywistość duchową. Pracę artystyczną traktuję jako swoistą drogę, której celem jest dojście do tego, co wewnętrzne – ukryte pod wierzchnią warstwą oczywistości. Droga ta prowadzi od świata rzeczy do świata idei i wartości. Sztuka jest dla mnie dialogiem. Każde dzieło traktuje jako nieskończony strumień znaczeń. Czyjeś istnienie, usłyszana historia czy stara fotografia stanowią dla mnie inspiracje. Ważna jest dla mnie tajemnica, którą w sobie zawierają. Inspiracje czerpię z teraźniejszości i z przeszłości – przeszłość z teraźniejszością nieustannie przeplatają się w moich pracach.