Projekt został zrealizowany w pracowni Grafiki Książki na Akademii Sztuk Pieknych w Katowicach. Składają się na niego trzy książki. Pierwszą z nich jest niepublikowany dotąd zbiór wspomnień Bolesława Kozuba, żołnierza I Dywizji Pancernej Gen. Stanisława Maczka. Drugą część stanowi dokument, będący świadectwem spotkania tegoż autora z Zygmuntem Krzystankiem – dziadkiem Dagny. Trzecią składową projektu jest książka fotograficzna, z reprodukcjami zdjęć z II wojny światowej oraz autorskimi fotografiami Dagny Krzystanek. Te trzy formy, próbujące na różny sposób „dotknąć” historii, zamknięte są w metalowym pudełku, które pełni rolę obiektu chroniącego przed zniszczeniem treści–wspomnień, jak i samych książek. Motywem graficznym książki jest cienka czerwona linia, która przedstawia drogę, którą przebył Bolesław Kozub podczas II wojny światowej. Czerwona linia wskazuje również na istnienie tylko cienkiej granicy między normalnością a szaleństwem. Symbolizuje granice państw, które żołnierz musiał przekraczać, bronić czy też granice własnej wytrzymałości fizycznej i psychicznej.

Książka fotograficzna, fragment

Grudzień 18, 2014

Wojenne Wspomnienia, fragment

Grudzień 18, 2014

Wojenne Wspomnienia, fragment

Grudzień 18, 2014

Projekt: Cienka czerwona linia, fragment

Grudzień 18, 2014

Wojenne Wspomnienia, fragment

Grudzień 18, 2014

Wojenne Wspomnienia, fragment

Grudzień 18, 2014

Projekt: Cienka czerwona linia

Grudzień 18, 2014

Książka fotograficzna oraz Wojenne Wspomnienia

Grudzień 18, 2014

Projekt: Cienka czerwona linia

Grudzień 18, 2014

Projekt: Cienka czerwona linia, widok ekspozycji, BWA w Katowicach

Grudzień 18, 2014