Cykl „Szczęśliwe Kobiety” składa się z pięciu prac graficznych powstałych w technice sitodruku. Głównym założeniem mojego projektu, była próba przedstawienia wizerunków świętych i błogosławionych kobiet Kościoła Katolickiego w sposób współczesny. Treść projektu determinowała wybór techniki graficznej – sitodruku, poprzez którą chciałam nawiązać do kultury popularnej. Inspiracją były dla mnie prace artystów Pop Artu w szczególności – Roy’a Lichtenstein’a i Andy’ego Warhol’a. Rysunek postaci, płaska plama atrybutów i symboli nawiązują do świata komiksów – świata bohaterów, ludzi niezwykłych. Z drugiej strony prace są w kształcie medalionów, tych które można znaleźć na kamiennych nagrobkach, nadrukowany raster ma na celu wywołać skojarzenia z nagrobkowymi medalionami. Ten element pracy wskazuje na ton historyczny – są to wizerunki prawdziwych osób, których ślad można znaleźć m.in. na fotografiach. Temat świętych kobiet wydaje mi się nieco zapomniany. Wybrałam kobiety, które z jednej strony bardzo różniły się od siebie osobowościami, życiorysami, z drugiej łączyła je ta sama „droga” – droga do świętości. W swoim tytule określiłam je mianem szczęśliwych kobiet. Określenie to nie jest bez uzasadnienia każda z tych kobiet została uznana za błogosławioną to znaczy szczęśliwą. W tekstach Edyty Stein („Twierdza Duchowa”), Teresy z Lisieux („Dzieje Duszy”) oraz Faustyny Kowalskiej („Dzienniczek”), szczęście można rozumieć dwojako, już tutaj na ziemi – radość z przebywania w osobistej relacji z Bogiem i szczęście już to po „drugiej stronie” – wieczne. Lektura ich biografii, tekstów tylko potwierdziła, że to nietuzinkowe i niezwykle inspirujące osoby.